Sanace průlezných profilů pomocí segmentů

Sanace průlezných profilů pomocí segmentů

Sanace minerálními maltami pomocí segmentů např. z polymerbetonu.

  • Krátká doba realizace;
  • rychlé opětovné zatížení odpadními vodami;
  • chemická stálost, otěruvzdornost;
  • dlouhodobá ochrana před nepříznivými vlivy.