Krátké vložky Short-Liner

Krátké vložky Short-Liner

Bezvýkopové opravy lokálního poškození kanalizačního potrubí.

  • Pro potrubí světlosti DN 50 až DN 800;
  • netěsné spoje, praskliny, vypadlé střepy;
  • oprava netěsného prvního spoje v tvarovce směrem do přípojky pomocí kanalizačních robotů;
  • osazení pod dohledem kanalizační kamery.