Polyuretanový nástřik Subcote FLP

Polyuretanový nástřik Subcote FLP

Jedná se o bezvýkopovou technologii odstředivého polyuretanového nástřiku. Sanace je prováděna pomocí rotační hlavy s míchacím zařízením připojeným hadicí k aplikačnímu zařízení. Sanovaný úsek může být uveden do provozu již 7 hodin po provedení aplikace.

 • Zachování stávající kapacity potrubí;
 • vhodné pro stávající potrubí DN 100 – DN 600;
 • sanovaný materiál: LT, ocel, beton, atd.;
 • sanační materiál strukturální dvousložkový polyuretan Subcote FLP;
 • plně strukturální (samonosný nástřik), hygienický nástřik;
 • malé nároky na velikost montážních jam a zábor staveniště;
 • aplikace po úsecích do 200 m;
 • aplikací technologie obvykle nedochází k ucpání přípojek;
 • velmi rychlá aplikace a následné vytvrdnutí nástřiku;
 • polyuretanový nástřik vyhovuje požadavkům zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č.409/2005 Sb. pro styk s pitnou vodou
 • nutno provést mechanické čištění a monitoring před zahájením sanace potrubí