Burstlining do kanalizace

Burstlining do kanalizace

​Metoda spočívá v rozdrcení nebo rozřezání stávajícího potrubí zatahováním speciálně upravené hlavy. Současně s destrukcí stávajícího potrubí probíhá statické vtahování sanačního potrubí. Na rozdíl od jiných metod využívajících dynamických rázů zde nedochází k otřesům okolního terénu a k možnému narušení přidružených sítí.

  • Zvětšení průměru až o 1 dimenzi (dle geologických podmínek);
  • instalace skrze stávající poklop;
  • vhodné pro stávající potrubí DN 100 – DN 400;
  • sanovaný materiál: bez omezení;
  • sanační materiál: Polypropylen;
  • bez čištění potrubí.