Sanace přípojek uličních vpustí

Sanace přípojek uličních vpustí

Bezvýkopová oprava přípojek uličních vpustí na pozemních komunikacích.

  • Laminování úseků pomocí inverzního rukávce;
  • DN 100 až DN 250;
  • možnost aplikace přes kolena;
  • vytvrzování LED, UV světly.