Sanace propustků pod silnicemi

Sanace propustků pod silnicemi

Sanace propustků pod silnicemi a železnicemi

  • Technologií GFK –Liner;
  • kruhové, čtvercové profily;
  • speciální profily až do obvodu 5.652 mm;
  • minimální omezení dopravy;
  • zednické zapravení výústních objektů.

 

GFK - Liner Sanace propustků Compact Pipe Burstlining do kanalizace Sanace průlezných profilů pomocí segmentů Sanace přípojek uličních vpustí Celoplošný nástřik maltou