Compact Pipe

Compact Pipe

Do stávajícího vyčištěného úseku potrubí je zataženo pomocí navijáku předtvaro-vané PE potrubí stejné dimenze. Po protažení se dle přesného technologického postupu sanační potrubí natlakuje horkou parou. Působením tlaku a tepla se potrubí zpět vykruží a přilne ke stěnám stávajícího potrubí.

  • Zachování stávající kapacity potrubí vzhledem ke snížení koeficientu drsnosti;
  • vhodné pro stávající potrubí DN 200 – DN 500 (pro DN 500 pouze PN 6);
  • sanovaný materiál: LT, ocel, beton atd.;
  • sanační materiál: předtvarovaný PE do tvaru písmene „C";
  • malé nároky na velikost montážních jam a zábor staveniště
    – vhodné pro intravilán;
  • kvalitou a životností odpovídá sanované potrubí potrubí novému;
  • nutno provést mechanické čištění a monitoring před zahájením sanace potrubí.