Výstavba potrubí a technologických objektů

Výstavba potrubí a technologických objektů

Rozsah naší činnosti sahá od bezplatných konzultací při posuzování záměrů výstavby, oprav a rekonstrukcí přes projektování, vlastní výstavbu až po zajištění potřebné součinnosti obecních i státních institucí, vlastníků sítí a správců komunikací. V případě zájmu investora zajišťujeme i kolaudace a zkušební provoz.

  • Vodovody
  • Kanalizace
  • Plynovody
  • Teplovody
  • ČOV + vodojemy
  • Čerpací stanice pitných a odpadních vod
  • Regulační stanice
  • Ostatní vodohospodářské stavby